Ing. Vladimír Mošna

Soukromý podnikatel ve stavebnictví, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby a soudní znalec.

v.mosna@centrum.cz

Koněvova 74, JIČÍN 50601

Tel. : 493 535 983

GSM : 724 006 079

Nabízí služby v těchto oborech :

Znalecká činnost
- ekonomika - ceny a odhady nemovitostí

- stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské

Vedení staveb
- odborný dozor nad prováděním staveb

- odborné vedení realizace staveb

ČKAIT